Giới thiệu nhà môi giới

Khi bạn giới thiệu dịch vụ của GQFX cho bạn bè của mình hay những nhà giao dịch khác, mục Giới thiệu nhà môi giới của GQFX sẽ cung cấp cho bạn cơ hội hấp dẫn và tuyệt vời nhất, thu nhập khả quan cùng hoa hồng hợp lý.

GQFX rất coi trọng những cơ hội kinh doanh mà bạn đã giới thiệu. Chúng tôi sẽ trả cho bạn thu nhập hoa hồng hợp lý và liên tục dựa trên mỗi đơn giao dịch mà khách hàng bạn giới thiệu nảy sinh.

Là công ty môi giới giao dịch ngoại hối hàng đầu thế giới, GQFX đã xây dựng mức hoa hồng rất cạnh tranh và cung cấp cho các nhà môi giới các công cụ theo dõi trạng thái khách hàng tiên tiến nhất trên thị trường ngoại hối.

Bạn muốn biết thêm thông tin về việc trở thành hợp tác không? Hãy truy cập trang web của chúng tôi, gia nhập chúng tôi và cùng nhau tiến lên. Chúng tôi còn cung cấp một trang web riêng để khách hàng học hỏi về kiến ​​thức ngoại hối và GQFX sẽ giúp bạn bắt đầu một cuộc sống giàu có.

Dự án bao gồm:

  • Cơ chế hoa hồng cạnh tranh cao
  • Hoa hồng giao dịch MT4 hằng tháng
  • Hệ thống theo dõi mỗi lần nhấp chuột, hiển thị, tải xuống và đăng ký
  • Người quản lý tài khoản đại diện độc quyền 1-1 sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình.